درحال بارگذاری تصاویر...
اخبار زر/برگزاری کمپین alpine به حمایت گروه زر
برگزاری کمپین alpine به حمایت گروه زر

برگزاری کمپین alpine به حمایت گروه زر

برگزاری کمپین‌های فروش باعث افزایش کارتیمی و ایجاد انگیزه مضاعف به تیم فروش می‌شود و همچنین مزایای کمپین فراگیر است از فروشنده تا مدیر فروش و شعبه را درگیر می‌کند.

هیچ چیز به اندازه یک انگیزه بیرونی، هیجان و انرژی تیم فروش را سریع افزایش نخواهد داد. بیشتر فروشندگان موفق، با ویژگی رقابت طلبی به دنیا می آیند؛ پس اگر این انگیزه را با یک جایزه رقابتی ترکیب کنیم؛ کارمندان ما برای کسب نتایج بهتر، مشتاقتر خواهند شد.

در همین راستا ما نیز چالش انگیز‌شی آلپاین را برای مدیران فروش و شعب برگزار کردیم تا اعضای تیم در قالب برنامه ای مهیج با هم رقابت کرده و در جهت ثبت رکوردهای جدید و شکستن رکوردهای سال های قبل خود اقدام نمایند.

شاخصه و شعار تیم فروش

کمپین فروشی alpine امسال به حمایت گروه زر و با شعار “ما برای پرواز ساخته نشده ایم، ما ساخته شده ایم که رکورد بزنیم” برگزار گردید.